Buskerud Vakumgraving

07.06.20

Buskerud Vakumgraving blir en del av Arnkværn Miljø og Renovasjon Oslo AS

Arnkværn Miljø og Renovasjon Oslo AS har i flere sesonger kjørt kommunal septikrenovasjon i kommunene Øvre Eiker, Sande og Krødsherad. Med sammenslåing av kommuner kom også Holmestrand til. Oppdragsmengden fortsetter og øke og i andre halvår av 2020 skal vi også bistå Drammen kommune på rørinspeksjon og spyle-/sugetjenester.

Vi har helt fra vi etablerte oss i Buskerud, vært samlokalisert med Buskerud Vakumgraving. Samarbeidet har stadig blitt tettere og vi i Arnkværn er derfor veldig fornøyd med at Buskerud Vakumgraving og Arnkværn fra 1.7.2020 er en enhet. Knut Nævra som som var Daglig leder i Buskerud Vakumgraving blir Avdeling- og driftleder for lokasjonen. Dette grepet gjør at vi sammen kan tilby en mer helhetlig tjeneste i regionen, noe vi håper kundene vil nyte godt av i fremtiden.