En ny og tre fornyelser av septikslam

02.15.22

Fornyet tillit

Fornyet tillit på slamtømming av private avløpsanlegg Buskerud-regionen!

Arnkværn Renovasjon og Miljø Oslo AS er stolte over å ha signert ny kontrakt med Lier kommune, og samtidig fornyet kontrakt med Øvre Eiker, Holmestrand og Krødsherad kommune

Vi takker for tilliten og ser frem til et godt samarbeid med Lier kommune. Vi er samtidig veldig fornøyde og stolte av de fornyede kontraktene med de øvrige kommunene. Vi tar dette som en tillitserklæring.

Vår underavdeling i Hokksund med sine erfarne og solide operatører står på døgnet rundt for å yte god service til våre kunder.

Vi ønsker å bistå privatpersoner, næringsliv og offentlig sektor i regionen med spyle-tjenester, slamsuging, tørrsuging, tømming og kontroll av olje -og fettutskillere, innhenting og transport av farlig avfall og andre nærliggende tjenester.