Tildeling av nye og videreføring av fire kontrakter

07.06.20

Sommeren nærmer seg, men driften vil gå 24 timer i døgnet også i sommer, dog med noe reduset kapasitet på grunn av ferieavvikling. Sommeren i år blir ekstra hektisk, da vi er midt i oppstart eller før oppstart av en rekke større kontrakter. Videreføring av setikrenovasjon og spyletjenester i Åmot og Trysil Kommune, rørinspeksjon/spylekontrakt med Drammen kommune og sluktømmings for bedre overvannshåndtering i Bærum kommune rett etter nyttår.

Total kontraksverdi er 24 millioner og løper inntil fire år.