Tildeling av tre kontrakter i Drammens-regionen

10.24.18

Tildeling av tre kontrakter i Drammens-regionen

 

Tildeling av kontrakt for slamtømming i kommunene Øvre Eiker-, Sande- og Krødsherad kommune. Oppstart vil være fra nyttår og vil sysselsette i overkant av to årsverk.

Dette er en spennende region som vi tidligere kun har vært representert i sporadisk, hvor vi nå vil få en sterkere tilstedeværelse.