Tildeling av ny kontrakt i Løten Kommune!

11.25.17

Vi  har fornyet kontrakt med Løten Kommune på slamtømming. Kontakten er på 4 + 1 + 1 år og har en estimert verdi på ca. 10 millioner.

Dette er et område vi er godt kjent og har dyktige operatører som jobber i hver dag, noe vi er veldig fornøyd med å kunne videreføre.