Tilgjengelighet, fag og miljø

VA står for vårt fagområde, 365 for tilgjengelighet, og sirkelen er en påminnelse på at alle må tenke på miljøet. Vi er problemløseren du ringer når du trenger hjelp, vi skal levere høy kvalitet og vi vet at responstid er vesentlig for deg! Arnkværn Miljø og Renovasjon AS, Arnkværn Miljø og Renovasjon Oslo AS og Br. Stenskjær AS er tre separate selskaper med ni avdelinger. Se nederst på siden for å finne en avdeling nærme deg!

Hovedkontor

va365-avdeling

Epost: post@va365.no

Områder: Hedmark, Oppland, Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud

Hjemmeside: va365.no

Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus

arkvaern-oransje-bakgrunn-logo

Adresse: Arnkvernvegen 98, 2320 Furnes

Hjemmeside: arnkvaern.no

Telefon 24/7: 62 35 50 00

 Oslo og Akershus, Østfold og Buskerud

arkvaern-oransje-bakgrunn-logo

Adresse: Maria Dehlies vei 40, 1083 Oslo

Hjemmeside: Du er allerde her!

Telefon 24/7: 953 02 300

Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus

br-stenskjaer-logo-rod-bakgrunn

Adresse: Gullfotdalen 2, 2120 Sagstua

Hjemmeside: br-stenskjaer.no

Telefon 24/7: 62 97 40 00

Oslo, Akershus og Østfold

avavi logo med kant

Adresse: Myrveien 6, 1434 Ås

Hjemmeside: www.avavi.no

Telefon 24/7: 64 94 60 30

va365 avdelinger