Tilgjengelighet, fag og miljø

VA står for vårt fagområde, 365 for tilgjengelighet, og sirkelen er en påminnelse på at alle må tenke på miljøet. Vi er problemløseren du ringer når du trenger hjelp, vi skal levere høy kvalitet og vi vet at responstid er vesentlig for deg! Arnkværn Miljø og Renovasjon AS, Arnkværn Miljø og Renovasjon Oslo AS og Br. Stenskjær AS er tre separate selskaper med ni avdelinger. Se nederst på siden for å finne en avdeling nærme deg!

Arnkværn Miljø og Renovasjon AS

arkvaern-oransje-bakgrunn-logo

Adresse: Arnkvernvegen 98, 2320 Furnes

Hjemmeside: arnkvaern.no

Område: Hedmark og Oppland

Telefon 24/7: 62 35 50 00

Arnkværn Miljø og Renovasjon Oslo AS

arkvaern-oransje-bakgrunn-logo

Adresse: Industriveien 5, 1481 Hagan

Hjemmeside: Du er allerde her!

Område: Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud.

Telefon 24/7: 953 02 300

Br. Stenskjær AS

br-stenskjaer-logo-rod-bakgrunn

Adresse: Gullfotdalen 2, 2120 Sagstua

Hjemmeside: br-stenskjaer.no

Område: Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus.

Telefon 24/7: 62 97 40 00

Arnkværn Miljø og Renovasjon Hovedkontor

arkvaern-oransje-bakgrunn-logo

Adresse: Arnkvernvegen 98, 2320 Furnes

Hjemmeside: arnkvaern.no

Område: Overalt

Telefon 24/7: 62 35 50 00