Vi ser frem til et godt samarbeid med VEAS!

09.15.21

Spennende oppstart av ny kontrakt med VEAS (Vestfjorden Avløpsselskap).

VEAS er Norges største renseanlegg og eies av kommunene Oslo, Bærum og Asker
Kontrakten har en løpetid på fire år og vi skal bistå med sug- og spylertjenester samt industrirengjøring