Fjerning av farlig avfall

Fjerning av farlig avfall i Oslo og Akershus

Vi samler inn oljeemulsjoner, diesel, bensin, olje, spillolje, frostvæske og kjølevæske med tankbil. Vi ivaretar miljø og sikkerhet ved å utføre fjerning av avfall på en profesjonell måte.

Få problemet ut av verden i dag

Så snart du sier i fra til oss så begynner ballen å rulle. Du trenger hjelp med fjerning av farlig avfall, og akkurat det er vi gode på!

  • Hidden