Bruksområder for tørrsuging

  • Tømming av stubbeloft
  • Utgraving av kjeller
  • Suging og blåsing av pukk, singel og stein
  • Graveoppdrag hvor man ikke kan bruke gravemaskin
  • Tømming av sandfang
  • Tømming av tanker, siloer og rom fylt med diverse masser
  • Tømming/rensing av filter i industrien

Kontakt oss i dag for tørrsuging i Oslo og Akershus