Rengjøring av brønn i Oslo og Akershus

Har du en brønn eller sisterne som skal rengjøres, så har vi egne biler med rene tanker og slanger til dette. Vi spyler også drikkevannsrør og -ledninger før ferdigstilling av drikkevannsnett.

Kontakt oss for spyling av brønn