Måling av gass i Oslo og Akershus

Skal det utføres arbeid i tanker eller lukkede rom bistår vi med rengjøring, utlufting og kontroll av luftkvalitet. Operatører er sertifiserte til å utstede «gass-fri» sertifikater.

Kontakt oss for gassmåling