Høytrykkspyling i Oslo og Akershus

Vi spyler alt fra overvannsledninger til tette kloakkrør. Vi har moderne biler med det nyeste innen teknisk utstyr til spyling og suging.

spyling av kum

For spyling av rør som ligger utilgjengelig med bil eller lastebil, benyttes beltegående spyleutstyr.

Typiske oppdrag med høytrykksspyling

  • Tining av fryste rør
  • Spyling av tette rør
  • Spyling av overvannsledninger og stikkrenner
  • Spyling av spillvann og overvannsledninger
  • Spyling og rengjøring av brønner og sisterner
  • Rengjøring/opprensking av vannrør
  • Høytrykkspyling og rengjøring av asfalterte plasser
  • Fjellspyling/rensk

Kontakt oss for høytrykksspyling i Oslo og Akershus