Tankrengjøring / tankrens i Oslo og Akershus

Hos oss bruker vi en ADR slamsugere med spylepistoler til tankrengjøringen hvor vi har med alt av verne- og beredskapsutstyr. Vi tar oppdrag fra både privatpersoner, bedrifter og det offentlige.

  • Nedgravde oljetanker – Fremgraving, rengjøring, fjerning og rapportering
  • Oljetank eller fyrkjele i kjeller – Fjerning, rengjøring og avgassing
  • Kontroll og tetthetsprøving – Vi utfører kontroll og gir deg dokumentasjon på tilstand og anbefalinger
  • Bensin- og dieseltanker – Vi har lang erfaring med rengjøring av tanker for industri, bensinstasjonskjeder og oljeselskaper