Spyling av tette vann- og avløpsrør i Oslo og Akershus

Har du tette rør av skitt, is eller annet så spyler vi røret åpnet igjen med høytrykk. Vi har biler og utstyr for alle dimensjoner, fra private avløpsrør til større dimensjoner på overvannsnett.

Kontakt oss for spyling at tette rør